En fin ting som fyller noe av tiden min nå, er programmet «Kjærlighet og grenser» for elever og foresatte på 7. trinn. Dette er i utgangspunktet et rusforebyggende opplegg som er utarbeidet av Borgestadklinikken. Her skal elever rustes opp til å ta gode valg i den tiden som ligger foran dem som ungdommer. Foresatte skal rustes til å kunne velge smarte valg som ungdomsforeldre. Det er ikke bare rus det handler om, men alle de dilemmaene som ungdommen har i vente; Vennepress, styrker, å takle stress, digitale og sosiale medier, å forholde seg til regler er noen av stegene vi går gjennom sammen med elever og foreldre. Programmet går over åtte uker og er lagt opp på den måten at vi har to familiekvelder (her møter både elever, foresatte og lærere), elevsteg for elevene på skolen og foreldrekvelder for foresatte på kveldene.

Det er skolens miljøterapeuter som har ansvaret for og som er sertifisert for å holde programmet på vår skole. Jeg deltar fordi jeg synes det er et viktig forebyggende tiltak, og det jeg som til syvende og sist har det overordnede ansvaret. Jeg tenker at ved å engasjere meg i et slikt opplegg som vi virkelig har tro på at virker, så viser jeg det med min deltakelse. Og så er det utrolig morsomt å være med på. Vi er så heldige på skolen vår at vi har tre helt ekstraordinære miljøterapeuter (de fortjener et eget innlegg med den jobben de gjør for våre elever) som gjør dette til et unikt opplegg for store og små – og som gjør at rektor er stolt og gjerne vil være med.

For det er jo ikke bare selve opplegget i seg selv som er bra. Det er også de fine møtene med elever og foresatte. Vi deler undervisningen, slik at vi alle får deltatt etter tur i hver våre klasser. Her har vi ukentlig i denne perioden fine møter med elevene, hvor punktene i programmet gjennomgås, men hvor det også bygges gode relasjoner til våre flotte syvendeklassinger. Jeg tenker at det vi her driver med er forebyggende på mange måter. Ja, det er rusforebyggende, men det er også med på å sikre et godt læringsmiljø og å skape gode relasjoner mellom elevene og elevene og oss voksne. Kontaktlærerne er med i undervisningen og på familiekveldene, så de blir også en del av opplegget og kjenner til hva det jobbes med. For elevene blir det en avveksling fra fag, hvor det settes fokus på dem og deres fremtid. Det er heller ikke til å komme bort fra at jeg trives i klasserommet, og får tilbake noe av godfølelsen med å «stå i klasserommet» som lærer. Foreldrekveldene er også fine møter med foresatte. Vi følger et fastlagt opplegg, men det legges opp til mulighet for å delta i diskusjoner med foreldrene. Vi snakker om foreldrerollen, ungdommene deres og hvilke utfordringer og muligheter ungdomstiden fører med seg. Det er utrolig spennende og morsomt å være en del av.

Jeg er stolt av at vi får til dette programmet på vår skole, og også at jeg får være en del av det. Det har nå vært gjennomført i en årrekke på vår skole. Her har både elever og foreldre mye å se frem til når de kommer på 7. trinn på Lunde Barneskole.

Neste innlegg Forrige innlegg